Logo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
NR 34 W RZESZOWIE

godlo

Drodzy rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola!

Rozpoczęcie przygody z przedszkolem jest wielkim wydarzeniem – zarówno dla Waszych dzieci, jaki i dla Was. Pierwsze dni, a często nawet tygodnie będą dla trzylatków trudne i stresujące. Aby jak najlepiej przygotować się do tego wydarzenia i uniknąć w pierwszym dniu zbędnego zamieszania, zapraszamy do przyjścia do naszej placówki  27.08.2020 (tj. czwartek) w godz. od 800 do 1400  . Spotkanie będzie maiło charakter jedynie informacyjny, wychowawcy poszczególnych grup udzielą Państwu wszelkich wiadomości.. W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną prosimy o przyjście jednego z  rodziców w celu dostarczenia niezbędnych dokumentów, które należy wydrukować i wypełnić oraz dostarczenia wyprawki przedszkolaka. Linki do dokumentów znajdują się poniżej:
Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku
Wyprawka przedszkolaka

Zapraszamy również do zapoznania się z mini poradnikiem, który ułatwi adaptację przedszkolaków:
Poradnik dla rodziców

Szanowni Rodzice!

Od 2 lipca obowiązują nowe wytyczne GIS dla przedszkoli. W związku z tym zmienią się także zapisy regulaminu obowiązującego w przedszkolu. Prosimy o zapoznanie się z nowymi dokumentami.
NOWE wytyczne GIS
Procedura postępowania z dzieckiem chorym  
Procedura bezpieczeństwa i higieny w czasie zagrożenia epidemicznego

Drodzy Rodzice!

Zaczyna się lato, a z nim słońce i upały. W związku z tym bardzo prosimy o przynoszenie dzieciom do przedszkola nakryć głowy, żeby uchronić przedszkolaki przed przegrzaniem lub udarem słonecznym.

Serdecznie dziękujemy!


W czasie trwania wakacji (lipiec, sierpień) przedszkole będzie czynne w godzinach 6:30 – 16:30.
Prosimy o zapoznanie się z NOWYMI wytycznymi MEN i GIS oraz obowiązującymi w przedszkolu procedurami w okresie pandemii.
Wytyczne MEN
NOWE wytyczne GIS
Procedura bezpieczeństwa i higieny w czasie zagrożenia epidemicznego 
Procedura postępowania z dzieckiem chorym

Wszyscy rodzice, którzy zadeklarowali chęć przyprowadzenia dziecka do placówki i spełniają warunki określone w wytycznych, są zobowiązani do wypełnienia deklaracji.
Prosimy o przekazywanie informacji o potrzebie zapewnienia opieki dzieciom telefonicznie, mailowo lub przez wychowawców.
Deklaracja uczęszczania do przedszkola w czasie pandemii.

 


WAŻNE!

Informujemy, że od 1 lutego 2019 obowiązuje nowy numer konta, na który należy przelewać należności za opiekę i żywienie dziecka w przedszkolu:

64 1020 4391 0000 6702 0187 6960

Zamknij menu