Logo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
NR 34 W RZESZOWIE

godlo

WAKACJE 2020

Szanowni Rodzice,

W związku z pandemią COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców Rzeszowa praca przedszkoli będzie w okresie wakacyjnym organizowana tak, by maksymalnie ograniczyć przenoszenie wirusa. We wszystkich przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rzeszów zrezygnowano z zaplanowanych wcześniej dyżurów wakacyjnych i przyjęto następujące rozwiązania: w okresie wakacji przedszkola będą przez 6 tygodni prowadziły zajęcia dla dzieci, przez pozostały okres 2,5 tygodnia pozostaną zamknięte oraz nie będą prowadziły zapisów na dyżur wakacyjny dla dzieci z innych placówek.

Po konsultacji z Radą Rodziców ustalamy termin pracy podczas wakacji
od 1 lipca 2020 do 11 sierpnia 2020

 


W dniach od 25 maja do 14 czerwca 2020 r. przedszkole będzie czynne w godzinach 6:30 – 16:30.
Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEN i GIS oraz obowiązującymi w przedszkolu procedurami w okresie pandemii.
Wytyczne MEN
Wytyczne GIS
Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w okresie pandemii.
Procedura postępowania z dzieckiem chorym w czasie pandemii.

Wszyscy rodzice, którzy zadeklarowali chęć przyprowadzenia dziecka do placówki i spełniają warunki określone w wytycznych, są zobowiązani do wypełnienia deklaracji.
Prosimy o przekazywanie informacji o potrzebie zapewnienia opieki dzieciom telefonicznie, mailowo lub przez wychowawców.
Deklaracja uczęszczania do przedszkola w czasie pandemii.

 


WAŻNE!

Informujemy, że od 1 lutego 2019 obowiązuje nowy numer konta, na który należy przelewać należności za opiekę i żywienie dziecka w przedszkolu:

64 1020 4391 0000 6702 0187 6960

Zamknij menu