Logo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
NR 34 W RZESZOWIE

godlo

III edycja Podkarpackiego „Niebieskiego Marszu”

Przedszkole Publiczne Nr 34 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie bierze udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka  organizowanych przez UNICEF Polska. W dniu 19 listopada organizujemy III edycję „Niebieskiego Marszu” na znak solidarności z wszystkimi dziećmi świata.

W I edycji „Niebieskiego Marszu” wzięło udział prawie 30 placówek (ok. 4 tysiące dzieci w wieku przedszkolnym) z miasta Rzeszowa, kolejna II edycja to prawie 50 placówek z Rzeszowa i okolic. Dzieci wraz z opiekunami maszerowały w okolicach swoich placówek z transparentami, niebieskimi balonikami czy wstążeczkami. Przez cały dzień odbywały się zajęcia, rozmowy, prezentacje dotyczące praw dziecka. Dzieci za pośrednictwem Internetu wysłuchały bajki czytanej przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzatę Rauch.

Również w tym roku do włączenia się w „Niebieski Marsz” zapraszamy wszystkie Przedszkola miasta Rzeszowa oraz całego Podkarpacia. Placówki są proszone o zorganizowanie w dniu 19 listopada 2021r.  zajęć dotyczących praw dziecka, wykonanie dekoracji okolicznościowych oraz jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna o godzinie 10:00 marszu w otoczeniu swojej placówki (z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych).

Chętne placówki/oddziały mogą przystąpić do wspólnej inicjatywy. Prosimy o zgłaszanie się drogą e – mail na adres niebieski.marsz@gmail.com  do dnia 16 listopada 2021r. W wiadomości proszę podać nazwę oraz adres placówki, imię i nazwisko wychowawcy grupy, liczbę dzieci w grupie. W wiadomości zwrotnej zostanie dołączony plakat, plik do wydruku z plakietkami dla dzieci. Każda placówka biorąca udział w akcji otrzyma podziękowanie, a każdy wychowawca pamiątkowy dyplom. Warunkiem otrzymania podziękowania i dyplomu jest przesłanie zdjęć z realizacji założeń „Niebieskiego Marszu” na podany wyżej adres e-mail do dnia 25 listopada 2021r.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek oraz patronat medialny TVP Rzeszów.

Zachęcamy do podjęcia wspólnej inicjatywy!

W imieniu Grona Pedagogicznego PP 34

wicedyrektor ZSO4 Iwona Biśto

 


Szanowni Rodzice!

Ze względu na sytuację epidemiczną ponawiamy apel, aby do przedszkola przyprowadzane były jedynie dzieci zdrowe, to znaczy bez kaszlu, kataru lub innych dolegliwości, świadczących o występowaniu infekcji. Dzieci wykazujące powyższe objawy będą wysyłane do domu.

Prosimy także o przestrzeganie panujących w przedszkolu zasad reżimu sanitarnego, dotyczących zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz przebywania osób przyprowadzających i odbierających dzieci tylko w strefie wspólnej. 

Jedynie współpraca i ścisłe stosowanie się do powyższych reguł pozwoli naszej placówce funkcjonować w tych bardzo trudnych warunkach.


Poniżej znajdują się  obowiązujące od 25 sierpnia wytyczne GIS dla przedszkoli oraz regulaminy obowiązujące w przedszkolu w czasie trwania pandemii COVID -19.

Wytyczne GIS
Procedura bezpieczeństwa i higieny
Procedura postępowania z dzieckiem chorym

 


WAŻNE!

Informujemy, że od 1 lutego 2019 obowiązuje nowy numer konta, na który należy przelewać należności za opiekę i żywienie dziecka w przedszkolu:

64 1020 4391 0000 6702 0187 6960

Zamknij menu
Skip to content