Logo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
NR 34 W RZESZOWIE

godlo

WAŻNE !

Podajemy numer Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12, pod którym także dyżuruje psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim (można też uzyskać wsparcie w języku rosyjskim).

Serdecznie zapraszamy o wsparcie naszego przedszkola !

Przekaż 1% dla Przedszkola Nr 34 w Rzeszowie.

Drodzy Państwo !

Wystarczy wypełnić formularz PIT, wpisać numer KRS Stowarzyszenia

„Przedszkola Przyszłości”, do którego należy nasze przedszkole

KRS 0000145905,

w polu oznaczonym jako cel szczegółowy należy wpisać „PP 34”.

I gotowe!

/Pozyskane w ten sposób środki przeznaczymy na zakup nowych zabawek/

Dziękujemy 🙂

 

Szanowni Rodzice !!!

Ze względu na sytuację epidemiczną ponawiamy apel, aby do przedszkola przyprowadzane były jedynie dzieci zdrowe, to znaczy bez kaszlu, kataru lub innych dolegliwości, świadczących o występowaniu infekcji. Dzieci wykazujące powyższe objawy będą wysyłane do domu.

Prosimy także o przestrzeganie panujących w przedszkolu zasad reżimu sanitarnego, dotyczących zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz przebywania osób przyprowadzających i odbierających dzieci tylko w strefie wspólnej. 

Jedynie współpraca i ścisłe stosowanie się do powyższych reguł pozwoli naszej placówce funkcjonować w tych bardzo trudnych warunkach.


Poniżej znajdują się  obowiązujące od 25 sierpnia wytyczne GIS dla przedszkoli oraz regulaminy obowiązujące w przedszkolu w czasie trwania pandemii COVID -19.

Wytyczne GIS
Procedura bezpieczeństwa i higieny
Procedura postępowania z dzieckiem chorym

 


WAŻNE!

Informujemy, że od 1 lutego 2019 obowiązuje nowy numer konta, na który należy przelewać należności za opiekę i żywienie dziecka w przedszkolu:

64 1020 4391 0000 6702 0187 6960

Zamknij menu
Skip to content