Logo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
NR 34 W RZESZOWIE

godlo

Jeśli mają Państwo jakieś pytania związane z naszą działalnością, mogą się Państwo kontaktować z nami za pomocą poczty internetowej lub telefonicznie: (17) 748 34 00

Nasz adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
Przedszkole Publiczne nr 34
Al. T. Rejtana 30
35-310 Rzeszów

e-mail: sekretariat@pp34.resman.pl

tel. (17) 748 34 00 – dyrektor
tel. (17) 748 33 97 – księgowość
tel. (17) 748 33 98 – tel. do zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 nr. 64 poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 Nr. 200 poz. 1651) uruchomiono Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP).

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl Obecna funkcjonalność skrzynki jest nieustannie poszerzana. Pieczę nad tym procesem sprawuje Departament ds. Informatyzacji przy MSWiA.
Aby używać systemu ePUAP do korespondencji z Przedszkole Publicznym Nr 34 w Rzeszowie należy:

1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl
Instrukcja dotycząca zakładania konta
2. Ze strony głównej platformy ePUAP przejść do zakładki Katalog Usług i wyszukać podmiot:Przedszkole Publiczne nr 34 w Rzeszowie
Instrukcja wyszukiwania podmiotów

WAŻNE! Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy zapoznać się z wymaganiami dla dokumentów dostarczanych do Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie.
Akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, RTF, ODT
b. XLS, ODS
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG , PNG
f. PDF
g. ZIP, RAR (archiwa mogą zawierać wyłącznie akceptowalne formaty załączników)
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.

Adres skrzynki ePUAP Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych:
/PP34Rzeszow/skrytka – adres dedykowany dla korespondencji wyłącznie w zakresie w którym, zgodnie z przepisami szczególnymi, pisma nie wymagają podpisu.

Uwaga! wysłanie pisma nie wymaga podpisu elektronicznego ale podpis elektroniczny wymagany jest, aby odebrać odpowiedź wysłaną na adres skrytki ePUAP odbiorcy.


 

Zamknij menu
Skip to content