Logo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
NR 34 W RZESZOWIE

godlo

RYTMIKA

 „Zajęcia muzyczno-ruchowe” program edukacyjno-wychowawczy z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rytmika jest metodą wychowania muzycznego, estetycznego i ogólnego. Poprzez aktywne formy obcowania z muzyką jak ruch, śpiew, improwizacja wprowadza dziecko w świat muzyki, wyzwala dziecięcą emocję i wyobraźnię. W zakresie wychowania estetycznego i ogólnego rytmika uwrażliwia na piękno w muzyce, ruchu i otaczającym świecie. Współdziałała z programem wychowania w przedszkolu w kształtowaniu pozytywnych cech osobowości i pożądanych postaw społecznych oraz przygotowaniu dziecka do szkoły. Zwiększa wrażliwość artystyczną dzieci, wpływa na rozumienie i umiejętność przeżywania innych dziedzin sztuki, przede wszystkim teatru i sztuk plastycznych. Zajęcia z rytmiki pobudzają również rozwój umysłowy dzieci. Koryguje ona również trudności w procesie kształtowania osobowości dziecka polegające na występowaniu nadmiernej ruchliwości, czy braku koncentracji uwagi.

Zajęcia z rytmiki prowadzi: mgr Wioletta Ćwik

 

JĘZYK ANGIELSKI

Program nauki języka angielskiego w przedszkolu: „ENGLISH IS FUN”.

Nauka języka angielskiego metodą zabawową.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzi pani mgr Arleta Cag oraz pani mgr Ramona Kowalczyk.


ZAPEWNIAMY:

  • Czas pracy w godz. 6.30-17.00
  • Dzieci młodsze-odpoczynek poobiedni przy muzyce relaksacyjnej
  • Współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną
  • Zajęcia otwarte dla rodziców
  • Wycieczki autokarowe
  • Wyjścia do teatru, muzeum
  • Występy artystyczne
  • Imprezy sportowe
  • Fachową i miłą kadrę
  • Możliwe bezstresową adaptację dziecka w przedszkolu

Godziny pracy pracowni: 

Pracownia I: 6.30 – 16.30

Pracownia II: 7.00-17.00

Pracownia III: 6.30-16.30

Pracownia IV :7.30 – 15.30

Pracownia V: 7.00- 17.00

Pracownia  VI:7.30 – 16.00

Pracowania VII: 6.30  -16.30

Pracownia VIII: 7.00 -16.00

Pracownia IX: 7.30 -16.30

 

Zamknij menu
Skip to content