Logo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
NR 34 W RZESZOWIE

godlo

Przedszkole Publiczne nr 34 w Rzeszowie powstało w 1983 roku. Z dniem 1 września 2017 roku Przedszkole zostało włączone do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, przy ulicy Rejtana 30. W przedszkolu funkcjonuje 9 Pracowni. W I, II, III oraz IV i V Pracowni przebywają dzieci zróżnicowane wiekowo od 3 – 4 lat. W Pracowni VI są dzieci 5-letnie, w VII są dzieci 5-6 letnie a w Pracowni VIII i IX przebywają dzieci 6-letnie. Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe, jest kompleksowo wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne; posiada dwa ogrody: dla dzieci młodszych i dzieci starszych. Kadra nauczycielska legitymuje się wyższym wykształceniem z przygotowaniem pedagogicznym.

Od 2002 roku posiadamy certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”

Nauczyciele są:

 • kreatywni,
 • otwarci na zmiany,
 • uprzejmi,
 • perfekcyjni zawodowo,
 • realizują program używając metod aktywizujących, stale rozwijający się poprzez ciągłe doskonalenia,
 • stawiają na indywidualny rozwój każdego wychowanka,
 • dbają o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieci.

Nasze walory:

 • czas pracy od 6.30 – 17.00,
 • budynek w dobrym stanie technicznym,
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie przedszkolne,
 • różnorodna działalność dydaktyczno-wychowawczo-rozrywkowa,
 • estetyczne otoczenie i funkcjonalność wyposażenia przedszkola,
 • kompetentna i perfekcyjna zawodowo kadra pedagogiczna,
 • aktywna współpraca z placówkami oświatowymi, samorządem lokalnym,
 • udział w wielu konkursach, zawodach, olimpiadach: – odnoszenie przez naszych wychowanków wielu sukcesów sportowych, tanecznych, edukacyjnych i wychowawczych,
 • bogaty program wychowawczy i autorski, oparty na podbudowie praktycznej i wieloletnich doświadczeniach pedagogów,
 • konstruktywna współpraca między przedszkolem i rodziną, otoczenie dziecka fachową opieką pedagogiczno – pedagogiczną,
 • przestrzeganie praw dziecka, zapewnienie dziecku bezpieczeństwa.

Misja:

„W przedszkolu się bawię i zdobywam wiedzę, a w szkole w nauce wszystkich wyprzedzę”.

Wizja:

 1. Bazowanie w pracy z dziećmi na szczególnych uzdolnieniach, jak również ich możliwościach, potrzebach i zainteresowaniach.
 2. Przygotowanie przedszkolaków do osiągnięcia wysokiego stopnia dojrzałości szkolnej.
 3. Nowatorski program gwarantujący pełną realizację podstawy programowej.
 4. Wykwalifikowana kadra dbająca o podnoszenie jakości świadczonych usług.

Wzór przedszkolaka

Nasz przedszkolak jest:

 • uśmiechnięty
 • mądry
 • kulturalny
 • życzliwy
 • uczciwy
 • kochający świat

Nasz przedszkolak to:

 • przyszły informatyk
 • lingwista
 • laureat nagrody Nobla
Zamknij menu
Skip to content