Logo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
NR 34 W RZESZOWIE

godlo
  1. Stwarzanie dzieciom  warunków do realizowania aktywności twórczej, rozwoju zdolności i zainteresowań.
  2. Planowanie pracy z dziećmi z uwzględnieniem ich potrzeb i woli.
  3. Zapewnienie dzieciom warunków prawidłowego rozwoju fizycznego.
  4. Aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym.
  5. Szczególna współpraca z rodziną, celem ujednolicenia postępowania wychowawczego.
  6. Doskonalenie kadry pedagogicznej w celu osiągnięcia doskonałości w zakresie podnoszenia jakości pracy przedszkola.
  7. Doposażenie pracowni dziecięcych w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne.
  8. Realizowanie i badanie efektów prowadzonej innowacji pedagogicznej „Razem i Osobno”.
Zamknij menu
Skip to content