Logo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
NR 34 W RZESZOWIE

godlo

REGULAMIN KONKURSU

PRZEDSZKOLNE WYZWANIE CZAS, NA ODKRĘCANIE”

2023/2024

I. Organizatorzy konkursu:

 • Organizator: Przedszkole Publiczne Nr 34 w Rzeszowie, Al. T. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów

 • Współorganizator: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

II. Czas trwania konkursu: od 12 grudnia 2023 r. do 16 lutego 2024 r.

III. Konkurs przeprowadzany jest w celu charytatywnym. Nakrętki zostaną przekazane na sfinansowanie budowy studni głębinowej na Madagaskarze.

IV. Założenia konkursu, przebieg i ocena:

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich przedszkoli z Rzeszowa i okolic. Polega na zbiórce plastikowych nakrętek/wieczek od butelek i pojemników.

 2. Placówka zgłasza chęć udziału w konkursie poprzez wypełnienie formularza (Załącznik nr 1 do Regulaminu) i przesłanie na adres sekretariat@pp34.resman.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać “Nakrętki – zgłoszenie”).

 3. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 20 grudnia 2023 r.

 4. Plakat promujący akcję oraz informacja dla rodziców bądź na stronę internetową placówki zostaną przesłane wraz z zaproszeniem do udziału w konkursie.

 5. Nakrętki powinny być spakowane i zawiązane w czarne worki.

 6. Worki z nakrętkami należy dostarczyć do Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie w dniach 19-20 lutego 2024 r. w godzinach 8.00 – 16.00.

 7. Nakrętki zostaną zważone przez pracownika placówki, a ich ilość zapisana w „Karcie odbioru nakrętek”.

 8. Zbiórka będzie oceniona i nagrodzona zespołowo (placówka). Punktacja zostanie ustalona poprzez podzielenie zebranej masy nakrętek przez liczbę dzieci uczęszczających do placówki.

V. Informacje:

Wszystkie informacje dotyczące konkursu będą dostępne na stronie internetowej https://pp34.rzeszow.pl/ Za sprawy organizacyjne po stronie placówki organizującej konkurs odpowiada koordynator Dominika Kiełboń, tel. 783 754 699.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 23 lutego 2024 r. na stronie internetowej placówki https://pp34.rzeszow.pl/

VII. Nagrody:

Nagrody rzeczowe dla 3 placówek z największą ilością nakrętek, przypadającą na jedno dziecko, zostaną ufundowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

 • I nagroda: zegary ścienne, kamizelki odblaskowe, zestawy kreatywne

 • II nagroda: zegary ścienne, kamizelki odblaskowe, zestawy kreatywne

 • III nagroda: zegary ścienne, kamizelki odblaskowe, zestawy kreatywne

Dla najbardziej aktywnych placówek, Przedszkole Publiczne Nr 34 w Rzeszowie przygotuje dodatkowe niespodzianki.

Nagrody zostaną dostarczone przez Organizatorów do dnia 29 lutego 2024 r.

Wszystkie placówki biorące udział w konkursie oraz koordynatorzy otrzymają pisemne podziękowanie w dniu dostarczenia nakrętek.

Zachęcamy do wzięcia udziału w nakrętkowym wyzwaniu!

Zamknij menu
Skip to content