Logo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
NR 34 W RZESZOWIE

godlo

Ram pam pam, swoje prawa znam!”

Wojewódzki konkurs plastyczny dla przedszkoli.

Edycja II, rok szkolny 2023/2024

Przedszkole Publiczne Nr 34 w Rzeszowie bardzo serdecznie zaprasza dzieci oraz wychowawców do udziału w konkursie plastycznym „Ram pam pam, swoje prawa znam!”.

To właśnie w przedszkolu po raz pierwszy dzieci poznają swoje prawa i obowiązki. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to dzień, w którym uświadamiamy dzieciom, że tak samo jak dorośli mają swoje prawa. Prawa Dziecka są takie same i obowiązują na całym świecie.

Chcemy, żeby dzieci już od najmłodszych lat zdawały sobie sprawę z tego, że im również przysługują prawa oraz jak te prawa przekładają się na codzienne życie. By dzięki nim czuły się bezpieczne, kochane, szczęśliwe i beztroskie.

Jako Organizatorzy już V edycji „Podkarpackiego Niebieskiego Marszu”, wyrazu solidarności z wszystkimi dziećmi świata których prawa są łamane, ogłaszamy II edycję konkursu, by jeszcze pełniej uczestniczyć w celebracji tak ważnego święta.

Regulamin konkursu

1.Organizator konkursu:

Przedszkole Publiczne Nr 34 w Rzeszowie

Al. T. Rejtana 30

35-310 Rzeszów

2.Cel konkursu:

 • propagowanie idei Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka;

 • zapoznanie dzieci z prawami, zapisanymi w Konwencji o Prawach Dziecka;

 • pogłębianie wiedzy na temat praw dziecka;

 • kształtowanie świadomości posiadania własnych praw;

 • dostrzeganie odmienności drugiego człowieka.

3. Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich wychowawców z placówek przedszkolnych, szkolno-przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych.

Praca zbiorowa grupy!

4.Warunki udziału w konkursie:

 • konkurs jest skierowany do dzieci w wieku od 3 do 6 lat;

 • praca grupowa;

 • tematyka pracy plastycznej: plakat promujący Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka;

 • technika wykonania prac – dowolna (rysunek, wyklejanka, wydzieranka, itd.);

 • forma pracy: płaska (niezbędne do wywieszenia na sztalugach);

 • format prac plastycznych: A3

 • każda z grup składa maksymalnie jedną prace;

 • każda placówka dostarcza do Organizatora maksymalnie 3 prace;

 • każda praca powinna zawierać metryczkę: nazwa/numer grupy (z podaniem ilości dzieci w grupie), wiek, nazwa placówki, imię i nazwisko nauczyciela grupy;

 • prace należy dostarczyć do organizatora lub przesłać na adres Przedszkole Publiczne Nr 34 w Rzeszowie, Al. T. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów do dnia 31.10.2023 r.

5. Oceny prac:

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu. Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

 • pomysłowość;

 • wkład pracy;

 • walory estetyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

6. Rozstrzygnięcie konkursu:

 • ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 20.11.2023 r. na stronie internetowej naszego przedszkola pod adresem http://pp34.rzeszow.pl/

 • nagrodzone prace zawisną na wystawie w Centrum Handlowym Millenium Hall w Rzeszowie od dnia 20.11.2023 r.

7.Nagrody:

 • spośród dostarczonych prac zostaną wyłonione: I, II oraz III miejsce;

 • każda z grup uczestniczących w konkursie otrzyma dyplom oraz drobny upominek;

 • każdy nauczyciel otrzyma podziękowanie.

 

Dominika Kiełboń – koordynator Podkarpackiego Niebieskiego Marszu
tel. 783 754 699

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!!!!!!!!!!

Zamknij menu
Skip to content