Logo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
NR 34 W RZESZOWIE

godlo

Konkurs na „Mój list do Świętego Mikołaja” spotkał się z ogromnym zainteresowaniem dzieci i rodziców. Do Mikołaja wysłano aż 42 listy! Celem konkursu było kształtowanie wyobraźni oraz poczucia estetyki, rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi, zachęcanie do współdziałania z rodzicami oraz kultywowanie tradycji świątecznych. Komisja konkursowa po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń przyznała 5 pierwszych miejsc, 25 drugich miejsc oraz 12 trzecich miejsc. Serdecznie gratulujemy uczestnikom konkursu! Organizatorki: Karolina Sasiela, Dorota Ślęczka i Arleta Cag.

Zamknij menu
Skip to content