Logo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
NR 34 W RZESZOWIE

godlo

W pracowni nr 8 (zerówka) wraz z nauczycielem Kingą Bal – odbyły się zajęcia mające na celu rozwijanie właściwego stosunku do środowiska przyrodniczego, uświadomienie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania. Dzieci wraz z nauczycielem omówiły, do czego służą pojemniki na odpady i dlaczego mają różne kolory (każdy kolor oznacza inny rodzaj odpadów). Wspólnie wyjaśniliśmy na konkretnych przykładach, do którego pojemnika, jakie odpady wrzucamy. Odbyła się pogadanka, dlaczego każdy z nas powinien segregować śmieci, jak jest to ważne dla naszego środowiska, ale również jak przygotować odpady przed wrzuceniem ich do pojemników oraz jak zapobiec powstawania odpadów. Dzieci oglądnęły bajkę edukacyjną pt.; Rady na odpady i wykonały pracę plastyczną. Na podsumowanie zajęć została przeprowadzona zabawa ruchowa: Kolory – utrwalająca znaczenie kolorów pojemników na odpady. Na koniec każdy z przedszkolaków naszej grupy dostał do domu rozszerzoną informację: Jak postępować z odpadami, aby zachęcić także innych domowników do segregacji śmieci w domu.

Zamknij menu
Skip to content