Logo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
NR 34 W RZESZOWIE

godlo

W naszym przedszkolu odbył się konkurs  „Karmnik dla ptaków”. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody i konieczność pomocy ptakom podczas mroźnych dni, kształtowanie poczucia więzi ze środowiskiem, rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody jak i również twórczości plastyczno- technicznej.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci o czym świadczy liczba przyniesionych karmników.
Karmniki były różnorodne, pomysłowe i niepowtarzalne czym stały się dekoracją ogrodu przedszkolnego, a przede wszystkim stołówką dla wielu  ptaków odwiedzających teren naszego przedszkola. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplom.

Zamknij menu
Skip to content