Logo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
NR 34 W RZESZOWIE

godlo

Dzieci podczas tych zajęć dowiedziały się: kim jest żołnierz i na czym polega jego służba, jakie są codzienne obowiązki w jednostce wojskowej oraz co to jest poligon. Przedszkolaki dowiedziały się również, że żołnierz nie tylko broni własnego kraju ale też bierze udział w misjach wojskowych, pomaga w sytuacjach kryzysowych np. podczas pandemii. Ponadto w filmie edukacyjnym mogły zobaczyć jak wygląda czołg i inne pojazdy wojskowe. Mogły na żywo zobaczyć i przymierzyć prawdziwy mundur żołnierski polowy oraz galowy z emblematami i symbolami narodowymi oraz zapoznać się z wyposażeniem żołnierskiego plecaka. Na koniec dzieci brały udział w treningu musztry wojskowej. Przedszkolaki z zaangażowaniem wykonywały polecenia. Tematyka wojskowa zainteresowała zarówno chłopców, jaki i dziewczynki.

Zamknij menu
Skip to content