Logo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
NR 34 W RZESZOWIE

godlo

Rola pracy w życiu człowieka i współczesnego społeczeństwa jest ogromna, kształtuje osobowość jednostki, wpływa na jej zdrowie i rozwój.

Są ludzie, którzy nie wyobrażają sobie, by w czasie godzin pracy nie móc pomagać innym. Nie każdy jednak musi zostać lekarzem, by służyć potrzebującym – jest sporo zawodów, które nie są związane z medycyną, ale pozwalają nieść pomoc i służyć społeczeństwu.

W roku szkolnym 2020/2021 w Przedszkolu Publicznym nr 34 oraz w Przedszkolu Publicznym nr 12 realizowany będzie Program Edukacyjny „Ludzie dbający o nasze zdrowie, bezpieczeństwo i zaspokojenie potrzeb – poznajemy zawody” autorstwa mgr Doroty Ślęczki, mgr Edyty Graboś.

Nasza szkoła jest placówką promującą zdrowie, edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania. Opracowany program edukacyjny pozwoli na realizację powyższej strategii jego głównym założeniem jest poszerzenie wiedzy naszych podopiecznych na temat różnych zawodów i ukazanie jak ważna jest praca innych ludzi dla zapewnienia nam dobrego samopoczucia i zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. 

Zajęcia prowadzone w ramach przedsięwzięcia urozmaicone zostaną przeróżnymi pomocami dydaktycznymi, opowiadaniami, ilustracjami oraz przyrządami związanymi z danym zawodem. Do utrwalania wiedzy wykorzystane zostaną zabawy dydaktyczne, tematyczne oraz ruchowe. Prace plastyczne, konkursy i quizy pozwolą odzwierciedlić obserwacje i zdobytą wiedzę. Bardzo ważną rolę w tych zajęciach odegrają zaproszeni goście oraz zorganizowane wyjazdy, których celem będzie poznanie specyfiki pracy poznanych zawodów.

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej placówce program będzie realizowany w pracowni II i IV.

Koordynatorzy programu:

Dorota Ślęczka (pracownia II)

Monika Partyka (pracownia IV)

Zamknij menu
Skip to content