Logo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
NR 34 W RZESZOWIE

godlo

Wszystkich rodziców, którzy zadeklarowali chęć przyprowadzenia dzieci do przedszkola prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami. Będą one obowiązywać od 6 maja 2020 roku. Aby pozostawić dziecko w przedszkolu należy bezwzględnie zastosować się do wszystkich zapisów. Warunkiem pozostawienia dziecka w przedszkolu jest jak najszybsze wypełnienie zamieszczonej tu deklaracji i przesłanie skanu do wychowawczyń lub dostarczenie do przedszkola rano, przyprowadzając dziecko.

Procedura bezpieczeństwa

Procedura postępowania z dzieckiem chorym w czasie epidemii COVID-19

Deklaracja uczęszczania do przedszkola

 

Zamknij menu
Skip to content