Przedszkole nr 34 w Rzeszowie
LP Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
  Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego 05.02.2019 godz.8.00 11.02.2019 godz.15.00
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego/ punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1.03.2019 godz.8.00 15.03.2019 godz.15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego/ punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1.03.2019 godz.8.00 21.03.2019 godz.15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27.03.2019 godz.9.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia) 27.03.2019 godz.9.00 5.04.2019 godz.15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 10.04.2019 godz.9.00
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE 13.05.2019 17.06.2019
6. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego/ punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 13.05.2019 godz.8.00 24.05.2019 godz.15.00
7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego/ punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 13.05.2019 godz. 8.00 30.05.2019 godz. 15.00
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 5.06.2019 godz.9.00
9. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia) 5.06.2019 godz.8.00 12.06.2019 godz.15.00
10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 17.06.2019 godz.9.00
Zamknij menu